HOMEPAGE FIETSTOURS IN ROME FIETSTOURS BUITEN ROME FIETSVERHUUR RESERVEREN
 
VOORWAARDEN FIETSTOURS

Verantwoordelijkheden:

 • Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor: het kiezen van een tour die past bij hun fietsvaardigheden, gezondheidstoestand en fysieke conditie; voor het arriveren op het vertrekpunt van de tour met kleding en uitrusting die past bij de activiteit en het seizoen; het respecteren van de wetten en gebruiken die gelden in Italië; het opvolgen van regels en voorschriften omtrent het milieu zoals door de tourleader uiteengezet; voor het respecteren van de rechten en privacy van andere deelnemers aan de tour. Er kan van een deelnemer worden verlangd de tour te verlaten, als de tourleader van mening is dat verdere deelname aan de tour schade kan berokkenen aan de deelnemer zelf of de veiligheid en het fietsplezier van de andere deelnemers in gevaar brengt.
 • Klanten zijn tijdens de tour niet verantwoordelijkheid voor diefstal van hun fiets of van onderdelen daarvan. Dit valt geheel onder de verantwoordelijkheden van TopBike Rental & Tours.
 • Klanten zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan de fiets of aan onderdelen daarvan, als deze niet zijn veroorzaakt door onervarenheid van de klant.
 • Klanten zijn wèl verantwoordelijk voor eventuele schade aan de fiets en/of onderdelen daarvan, als deze is veroorzaakt door onervarenheid of nalatigheid.
 • TopBike Rental & Tours kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fysiek letsel of schade aan persoonlijke eigendommen als gevolg van: fysieke inspanningen waar de klant niet de juiste conditie voor heeft; natuurkrachten; consumptie van alcoholische dranken; burgerlijke onlusten; terrorisme; het stukgaan van de uitrusting; de ontoereikendheid van medische hulp, als die geboden wordt.
 • Klanten geven TopBike Rental & Tours hun uitdrukkelijke toestemming om foto´s of filmopnamen te maken tijdens de tours en om dit beeldmateriaal te mogen gebruiken voor publicitaire of commerciële doeleinden, alsook voor het doorspelen van dit beeldmateriaal aan derden, met wie TopBike Rental & Tours banden van joint marketing onderhoudt, zonder dat klanten hiervoor een financiële vergoeding krijgen.
 • De fietstours van TopBike Rental & Tours gaan door minimaal 3 deelnemers. Als 48 uur voor aanvang van de tour dit minimum aantal niet is behaald zal TopBike Rental & Tours contact opnemen met de klanten om hen alternatieven aan te bieden. Als geen van de vervangende tours die worden aangeboden aansluit bij het programma van de klant, kan de gereserveerde tour worden geannuleerd en krijgt de klant het aanbetaalde bedrag terug
 • Klanten zijn verplicht om tijdens de tour een helm te dragen. Deze helm wordt aan het begin van de tour verstrekt door TopBike Rental & Tours.

 

Reserveringen en betalingen:

 • Reserveringen moeten worden gemaakt via ons online reserveringsformulier of via een touroperator of reisbureau.
 • De reservering kan pas als compleet worden beschouwd, na een aanbetaling van 50% van het totaalbedrag van de tour. Deze aanbetaling kan worden gedaan tijdens het reserveren van de tour.
 • De aanbetaling moet worden gedaan via een overschrijving van de bank of door middel van een credit card.
 • Het resterende bedrag moet worden voldaan op ons kantoor, vóór aanvang van de tour.

 

Annuleringsregeling:

 • Als je je reservering moet annuleren, dan worden er annuleringskosten in rekening gebracht volgens het onderstaande schema. Er worden om geen enkele reden uitzonderingen gemaakt op deze annuleringsregeling. Dus ook niet in het geval van: terrorisme, burgerlijke onlusten of persoonlijke omstandigheden. Er wordt niet voorzien in een restitutie van geld als klanten te laat komen voor een tour, of de tour eerder verlaten.
Aantal dagen voor aanvang van de tour Annuleringskosten
   
8 dagen of langer gratis
   
0 - 7 dagen 50% van het totaalbedrag van de tour
   

 

Wijzigingen:

 • Je kunt je reservering voor een tour wijzigen tot 7 dagen voor aanvang van de geboekte tour, zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Als je je reservering voor een tour wijzigt in een reservering voor een tour die duurder is dan de oorspronkelijk geboekte tour, dan moet het verschil in prijs worden betaald.

 

Geschillen:

 • Op alle geschillen die niet worden verduidelijkt door deze site is de wetgeving van toepassing zoals geformuleerd in de “D.L.“ 111 van 17/3/1995, conform de EU regeling 314/1990 en wet nr.1084 van 27/12/1977.
  Alle geschillen vallen onder de jurisdictie van het Gerechtshof van Rome.
 
Close
 
TopBike Rental & Tours
Vestigingsadres: Via Labicana, 49 – 00184 Rome (Italië) – Telefoon +39 06 4882893 – E–mail: info@topbikerental.com
Vat n. 07291430721 – Autorization n. RU 6079 of 24/9/2012 – Public–liability Insurance n. 21747756798127 with Unipol Assicurazioni
© Copyright | TopBike Rental & Tours – Fietstours in Rome, verhuur van kwaliteitsfietsen | Alle rechten voorbehouden | Juridische informatie | Cookies Policy
 

TopBike Rental & Tours Feedaty / 5 - feedbacks